เคทีซีขยายฐานบุกหัวเมืองใหญ่ ตั้งเป้าเจาะกลุ่มคนเริ่มทำงาน

b4 w=9h=6
เคทีซีเครื่องขยายฐานสมาชิกใหม่บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล ผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย เอาท์ซอร์ส เซลส์ รวมถึงช่องทางออนไลน์ เผยแผนครึ่งปีหลังรุกขยายฐานคลุมหัวเมืองใหญ่ 17 จังหวัด เจาะกลุ่มคนเริ่มทำงาน พร้อมเร่งพัฒนาบุคลากร และตัวแทนขายอย่างเข้มข้น ตอกย้ำการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตั้งเป้าสิ้นปีเพิ่มสมาชิกบัตรเครดิตใหม่ 400,000 ราย และสินเชื่อบุคคล 146,000 ราย

นางณัฐชนัญ เก่งลือชา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ช่องทางการจัดจำหน่าย “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภาพรวมการขยายฐานสมาชิกใหม่ทั้งบัตรเครดิตและสินเชื่อพร้อมใช้ “เคทีซี พราว” ในครึ่งปีแรกยังเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยหากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เคทีซีสามารถขยายฐานสมาชิกบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นถึง 30% และสินเชื่อบุคคลเพิ่มขึ้น 40% โดยที่บริษัทฯ ไม่มีการปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ แต่มุ่งให้ความสำคัญอย่างมากในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับหน่วยงานด้านการขายของเคทีซีเองและตัวแทนขาย (อิสระ) รวมถึงหน่วยงานสนับสนุนทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อให้การนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ กับลูกค้ามีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

นางณัฐชนัญ กล่าวต่อว่า สำหรับช่องทางการขยายฐานสมาชิกใหม่เคทีซีในครึ่งปีหลัง จะมุ่งเน้นไปที่สองช่องทางหลัก คือ สาขาของธนาคารกรุงไทย และเอาท์ซอร์ส เซลส์ ที่มีสัดส่วนรวมกันถึงกว่า 95% ส่วนที่เหลือจะมาจากศูนย์บริการลูกค้า “เคทีซี ทัช” ซึ่งปัจจุบันมี 23 สาขา การแนะนำผ่านพันธมิตรธุรกิจต่างๆ รวมถึงช่องทางออนไลน์ ซึ่งให้บริการโดยเจ้าหน้าที่เทเลเซลส์ของเคทีซี ส่วนอีกหนึ่งช่องทาง คือการเปิดรับสมาชิกใหม่ที่จุดขายสินค้าของพันธมิตร ซึ่งให้บริการแบ่งชำระ KTC Flexi 0% ถือเป็นการช่วยเพิ่มจำนวนสมาชิกสินเชื่อพร้อมใช้ “เคทีซี พราว” ได้อีกทางหนึ่ง ปัจจุบันมีพันธมิตรที่ร่วมโครงการนี้ 2 ราย คือ คอมเซเว่น ด้วยจำนวนสาขา 272 แห่ง และบิ๊กคาเมร่า ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ 242 แห่ง”

สำหรับกลยุทธ์ในครึ่งปีหลัง ด้วยความพร้อมที่มากขึ้นของบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นในช่วงครึ่งปีแรก เราคาดว่าจะสามารถเพิ่มสมาชิกบัตรเครดิตในครึ่งปีหลังได้ 220,000 ราย และสินเชื่อบุคคล 80,000 ราย โดยจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานและกลุ่มพนักงานประจำที่อาศัยในกรุงเทพฯ และเขตเมืองใน 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี สระบุรี ระยอง ชลบุรี เพชรบุรี สงขลา ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฎร์ธานี เนื่องจากเป็นจังหวัดที่เป็นหัวเมืองใหญ่ มีกำลังซื้อต่อคนสูงไม่แพ้กรุงเทพฯ และยังเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่กลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ เดินทางไปค่อนข้างสูง นางณัฐชนัญ กล่าวและว่า

“สิ่งสำคัญที่เคทีซีจะมุ่งเน้นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าในปีนี้ คือ Customer Experience หรือการทำให้สมาชิกได้รับประสบการณ์ที่ดีกับเคทีซีตั้งแต่การสมัคร การใช้บัตรครั้งแรก เราจึงเน้นให้สมาชิกเกิดความประทับใจและมีการใช้บัตรซ้ำบ่อยๆ ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกเกิดความผูกพันกับแบรนด์เคทีซีในระยะยาว นอกจากนี้ตัวแทนขายทุกคนที่ผ่านการอบรมมาแล้วจะต้องบอกกล่าวสิทธิประโยชน์ และโปรโมชั่นที่น่าสนใจให้กับผู้สมัครทราบทุกครั้งอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจอาจส่งผลกับการรับสมัครสมาชิกอยู่บ้าง ทางเคทีซีจะยังคงติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด”

นางณัฐชนัญ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับช่องทางธนาคารกรุงไทยถือเป็นช่องทางหลักในการขยายฐานสมาชิกในปัจจุบัน โดยมีสัดส่วนถึงประมาณ 55% เมื่อเปรียบเทียบกับช่องทางอื่น และมีผลงานในครึ่งปีแรกของปีเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 41% โดยธนาคารจะสนับสนุนให้พนักงานสาขาเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ และเลือกนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเคทีซีควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์หลักของธนาคาร หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือให้ตรงกับความต้องของลูกค้าในช่วงเวลาต่างๆ เราเชื่อว่าบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลของเคทีซีและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคาร จะช่วยเติมเต็มความต้องการผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กับลูกค้าธนาคารได้อย่างครบวงจร

ด้านนางสาวสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ช่องทางการจัดจำหน่าย “เคทีซี”หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในครึ่งปีหลังนี้ ช่องทางเอาท์ซอร์ส เซลส์ และ เทเลเซลส์ ยังคงใช้กลยุทธ์การขยายฐานสมาชิกผลิตภัณฑ์ใหม่ เหมือนในครึ่งปีแรกอย่างต่อเนื่อง และเข้มข้นขึ้น โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรเคทีซีโดยการฝึกอบรมอย่างเต็มที่ตามนโยบาย Learning Organization เพื่อรองรับการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นตัวแทนขาย (อิสระ) โดยปัจจุบันมีจำนวนผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ฯ ที่แอคทีฟกว่า 6,000 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ประมาณ 4,000 คน ทำให้ผลงานในครึ่งปีแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 44% นอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ฯให้ได้ตามมาตรฐานและนโยบายที่เคทีซีกำหนด เช่น การกำหนดให้ทุกครั้งที่ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์เคทีซีให้กับลูกค้า จะต้องมีการให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และสิทธิประโยชน์ ครบถ้วนชัดเจน รวมถึงการแจ้งโปรโมชั่นที่น่าสนใจในขณะนั้นให้ลูกค้ารับทราบก่อนการสมัคร สำหรับรูปแบบการทำงานของปีนี้ จะเน้นการทำงานเพื่อขยายฐานสมาชิก 2 รูปแบบ ทั้งไดเร็กซ์ เซลส์ ที่เป็นรูปแบบหลัก และรูปแบบใหม่ที่เพิ่มขึ้นคือ การออกบูธเซลส์ร่วมกับพันธมิตรและงานอีเวนต์สำคัญๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

นางสาวสุรางค์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการออกบูธเซลส์ นอกจากการขยายฐานสมาชิกในพื้นที่กรุงเทพแล้ว ยังมีแผนที่จะขยายพื้นที่ไปในต่างจังหวัดมากขึ้น โดยร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของเคทีซีใน 17 จังหวัดกลยุทธ์ โดยตั้งเป้าการออกบูธ และอีเวนต์ ในปีนี้ถึง 250 บูธ ส่วนช่องทางเทเลเซลส์จะมุ่งเน้นกระชับความสัมพันธ์กับออนไลน์พาร์ทเนอร์ให้เข้มแข็งมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มออนไลน์พาร์ทเนอร์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มสัดส่วนของสมาชิกในลักษณะ Pull Strategy ที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของเคทีซีอยู่แล้ว เมื่อได้รับบัตรก็จะเกิดการใช้จ่ายในทันที

ร่วมแสดงความคิดเห็น