เทศบาลเมืองแม่โจ้ชูผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพที่ดี

1.jpg
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ กล่าวว่า ชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้จะมีต้นทุนที่โดดเด่นแตกต่างกัน มีความหลากหลายของวิถีชุมชน ดังนั้นการที่จะให้ชุมชนแต่ละแห่งสามารถนำศักยภาพต้นทุนที่มีอยู่ในชุมชนต่อยอด ขยายผลสู่กิจกรรม โครงการที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ต้องมีการจัดกระบวนการองค์ความรู้ ซึ่งทางเทศบาลเมืองแม่โจ้ได้ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ม.แม่โจ้ เข้ามาร่วมถ่ายทอด แนวคิด แนวทางเพื่อพัฒนาชุมชนร่วมกัน

จากนั้น ชุมชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุมชนห้วยเกี๋ยง ชุมชนบ้านไร่สหกรณ์ และชุมชนแพะป่าห้า ได้รับรางวัลจากการต่อยอดโครงการชุมชนปลอดขยะ และต่อมาคณะวิทย์ฯแม่โจ้ได้นำกระบวนการอบรมความรู้สู่ชุมชนในการขยายผล โครงการสร้างอาชีพ เสริมอัตลักษณ์ชุมชนจากของดีที่มีอยู่ เป็นต้นทุนชุมชน จนก่อเกิดผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน สบู่ดอกอัญชัน ครีมนวดผมยาสระผม ขนม อาหารแปรรูปที่มีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติ จนกลายผลิตภัณฑ์ ประจำชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ เพราะอัญชันเป็นพืชสมุนไพรที่มีมากในแต่ละชุมชนในเขตเมืองแม่โจ้ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ ล้วนมาจากคณะทำงานที่ทุ่มเท พัฒนาแนวคิด สู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพ เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ สมุนไพรคุณภาพ จากฝีมือของกลุ่มสตรีแม่บ้าน ซึ่งเสริมสร้างวิถีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น