มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนเมืองแพร่

6 51พระครูบัณฑิตเจติยานุการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนเมืองแพร่  1 เครื่อง เป็นเงิน 12,000 บาท โดยมีนายจิรัฐพงศ์ สุมนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่ และคณะครูรับมอบ ณ วัดป่าแดง จ.แพร่ ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น