สพม.เขต 34 แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสองแคววิทยาคม

B9สพม.เขต 34 แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับเหรียญเงิน ระดับกลุ่มประเทศอาเซี่ยน 10 ประเทศ ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมีครูผู้ควบคุมดูแลกิจกรรม เจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผอ.โรงเรียนสองแคววิทยาคมและคณะครู

ร่วมแสดงความคิดเห็น