ศึกษาวิจัยการขับออกของฮอร์โมนความเครียดของเสือปลา ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

B4นายสัตวแพทย์นราธิป วรวัฒนธรรม จากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, อาจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.จารุวรรณ คนมี ผู้วิจัยหลักและคณะผู้วิจัยและดร.เจนิน บราวน์ จาก Smithsonian Conservation Biology Institute ประเทศสหรัฐอเมริกานำเสือปลาในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มาทำการศึกษาวิจัยการขับออกของฮอร์โมนความเครียดในตัวอย่างอุจจาระของเสือปลา เพศเมีย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและในโลก

ร่วมแสดงความคิดเห็น