ลำพูนบวงสรวงครั้งยิ่งใหญ่ พระนางจามเทวี เพื่อเป็นสิริมงคลในงานลำไย

7 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดลำพูน ร่วมประกอบพิธี บวงสรวงพระนางจามเทวี เนื่องในการจัดงานลำไยไทย ลำไยลำพูน ประจำปี 2559 เพื่อให้ เกิดความเป็นสิริมงคล ให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 09.00 น. วันที่ 8 ส.ค.59 ที่บริเวณ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ในพิธีถวายมาลัยข้อพระกร ถวายเครื่องสักการะ ในพิธี บวงสรวงพระนางจามเทวี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ เพื่อ ให้เกิดความเป็นสิริมงคล ให้ การจัดงานลำไยไทย ลำไยลำพูน ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การจัดงานลำไย ลำไย ลำพูน ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 70 พรรษา และในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 นอกจากนั้นยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงลำไยของจังหวัดลำพูนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เพื่อเผยแพร่วิชาการเกี่ยวกับลำไย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน

7-1สถานที่จัดงาน มี จำนวน 3 แห่ง คือ แห่งที่ 1 บริเวณกาดดอยติ ตรงข้ามรูปปั้นครูบาศรีวิชัยองค์ใหญ่ จัดจำหน่ายลำไยสด และผลิตภัณฑ์จากลำไย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-14 สิงหาคม 2559, แห่งที่ 2 บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน จะจัดนิทรรศการ และการแสดง ต่าง ๆ ตลอด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2559 และแห่งที่ 3 บริเวณสนามกีฬาจังหวัดลำพูน จัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดตั้งแต่วันที่ 5 – 14 สิงหาคม 2559 สำหรับ ในวันนี้ ( 8 สิงหาคม 2559 ) ตั้งแต่ เวลา 16.00 น. จะมีการจัดขบวนแห่ รถลำไย จากทุกอำเภอ เคลื่อนไปถนนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน และ จะมีพิธีเปิด งาน ในเวลา 19.00 น. ที่ หน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน จึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วม พิธีเปิดงาน พร้อมทั้งเลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ลำไยสดลำไยอบแห้ง และผลิตภัณฑ์โทอป ที่มีชื่อเสียง ของจังหวัดลำพูน และ ชมการแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งจัดแสดงทุกคืนโดยทั่วกัน .

ร่วมแสดงความคิดเห็น