มช. ร่วมกับ วช. จัดการเสวนา เรื่อง “ทิศทางการวิจัยพืชเศรษฐกิจ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา”

B5คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการเสวนา เรื่อง “ทิศทางการวิจัยพืชเศรษฐกิจ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา” โดยมี รศ. ดร. ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น