บวงสรวงพระนางจามเทวี เพื่อ เทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

B 2
นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ในพิธีถวายมาลัยข้อพระกร ถวายเครื่องสักการะ ในพิธี บวงสรวงพระนางจามเทวี เพื่อ เทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ เพื่อ ให้เกิดความเป็นสิริมงคล ให้ การจัดงานลำไยไทย ลำไยลำพูน ประจำปี 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น