อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขึ้นเหนือมอบนโยบาย

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขึ้นเหนือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ในสังกัด 13 จังหวัดภาคเหนือ ถกปัญหาจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลแก้ไขอย่างเข้มข้น ย้ำชัดแต่ละพื้นที่ต้องไปบริหารจัดการให้ดี พร้อมวางแผนการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อฟื้นคืนสภาพมาเป็นป่าที่สมบูรณ์ให้ได้

(2)มอบนโยบายเมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 ส.ค.59 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนในลุ่มน้ำย่อย (watershed profile) และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจภายใต้โครงการจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมี นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ พร้อมทั้งวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้เชียวชาญในด้านต่างๆ มาเป็นผู้อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช ในพื้นที่ 13 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 140 คน

โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้มีการแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้เกิดทักษะใหม่ๆทั้งเทคนิคและวิธีการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นำไปสู้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน หรือเขาหัวโล้นพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

มอบนโยบาย (2)

ทั้งนี้ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีภารกิจในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ 13 จังหวัด และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์การบุรณาการจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพจึงจำเป็นจะต้องมีฐานข้อมูลชุมชนและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อใช้สำหรับดำเนินการวางแผนแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม

ดังนั้น เพื่อเป็นการดำเนินงานด้านการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนในลุ่มน้ำย่อย (watershed profile) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำจึงได้จัดให้มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของการฟื้นฟูป่านั้น ขึ้นอยู่กันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกคน จึงต้องมีการอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน และแก้ไขอย่างเป็นระบบ เช่น การกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเขาหัวโล้นแต่ละลูก ซึ่งจะต้องไปบริหารจัดการให้ดี วางแผนว่าในระยะ 5 – 20 ปี จะต้องทำอย่างไร ให้เขาหัวโล่นนี้ฟื้นคืนสภาพมาเป็นป่าที่สมบูรณ์ได้ หรือแก้ไขปัญหาหารตัดไม้เพิ่มให้ได้ ตอบสนองปัญหาได้ สำหรับในพื้นที่ภาคเหนือนั้น ตามนโยบายเดิมมีพื้นการทำงานทั้งหมด 13 จังหวัด นำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดน่าน แต่ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญกับพื้นที่ทั่วประเทศอย่างเท่าเทียม และเริ่มทำไปพร้อมกัน โดยพื้นที่ไหนมีความพร้อมก่อน ให้ดำเนินการก่อน มีการประชุม วางแผนงานว่าแต่ละพื้นที่จะทำอย่างไร ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เช่น มีพื้นที่ถูกบุกรุกเท่าไหร่ ราษฎรอาศัยอยู่อย่างไร แนวทางการแก้ไขปัญหาควรเป็นอย่างไร ส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั้น อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ถือเป็นโครงการนำร่อง เพราะเริ่มต้นดำเนินการมาก่อนหน้านี้แล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น