แม่เหียะรวมใจ เทิดไท้มหาราชินี

DSC_0072 DSC_0153 DSC_0332
เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม”แม่เหียะรวมใจ เทิดไท้มหาราชินี” ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ณ อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระพร พร้อมมอบโล่แม่ดีเด่น จำนวน 25ท่าน จาก 25 ชุมชนในเมืองแม่เหียะ โดยมีประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เป็นวันที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา เทศบาลเมืองแม่เหียะจึงจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2559 ขึ้นเพื่อให้ เยาวชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในตำบลแม่เหียะได้ เทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน และได้มีโอกาสแสดงความเคารพสักการะต่อผู้เป็นแม่อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมในงานเริ่มด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 49 รูป ต่อจากนั้น นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ นำคณะผู้บริหาร สมาชิสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนตำบลแม่เหียะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ การแสดงรำวงเทิดพระเกียรติ เพลงค่าน้ำนม และใกล้รุ่ง จากชมรมสาวรำวงตำบลแม่เหียะ พร้อมกับมอบโล่ให้กับแม่ดีเด่น จำนวน 25 ท่าน สาขาแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และแม่ผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมานะอดทน

ร่วมแสดงความคิดเห็น