๐อบจ.เชียงใหม่ร่วมตำรวจภูธรภาค5เปิดให้ความรู้๐

978 (Large)
อบจ.เชียงใหม่ และตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม อบรมอปพร.หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี2559เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 นายอินทร์ศร พรหมมินทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรียน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี 2559 ณ หอพัก 700 ปี ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2559 มีผู้เข้าการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 300 นาย จาก 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ , วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ , สถานีตำรวจภูธรอำเภอสันทราย , สำนักงานกิจการสื่อสารและโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 9จังหวัดเชียงใหม่ , ศูนย์อุตุนิยมวิทยาจังหวัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น