โครงการคนไทยสุขภาพดี บ้าน ม.5 ทุ่งห้า-ป่าม่วง

35643นายประสิทธิ์ ม่วงมา ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 บ้านทุ่งห้า-ป่าม่วง ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 84พรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ สวนสุขภาพชุมชนบ้านหมู่5 พร้อมกันนี้ได้จัดอบรมโครงการคนไทยสุขภาพดีเพื่อฉลองครบรอบ2ปีการก่อตั้งรำวงย้อนยุคของหมู่บ้าน โดยมีนายวิชัย ชัยวิทย์นนท์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม นายสมขิด กันธะยา ส.อบจ.แม่ริม เขต2 นายชุมพร เนตรธนู กำนันตำบลแม่แรม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ชุมชนเข้าร่วมในพิธี เมื่อเช้าวันที่13 ส.ค.2559

35642

35641

ร่วมแสดงความคิดเห็น