แพร่รวมพลังสตรีไทย เทิดไท้แม่ของแผ่นดิน

5 63 เมื่อวันที่ผ่านมา ที่ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปา ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงาน 12 ปี กองทุนแม่ฯ 12 สิงหา แด่แม่ของแผ่นดิน และงานพลังสตรีไทย เทิดไท้แม่ของแผ่นดิน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

7 48กิจกรรมที่ได้รับความสนใจในวันนี้คือ กิจกรรม “ป้อจาย แม่หญิงเมืองแป้ ร่วมใจภักดิ์ ถวายแม่ของแผ่นดิน” โดยเป็นกิจกรรมรวมพลถ่ายภาพชาย-หญิง จากทุกหน่วยงาน จำนวนกว่า 1,000 คน สวมใส่ชุดพื้นเมือง ชุดไทย ชุดผ้าไทย หรือสวมเสื้อสีฟ้า เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ของปวงชนชาวไทย ณ บริเวณบันได ด้านหน้าวงเวียนน้ำพุศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมจังหวัดแพร่

6 58

ร่วมแสดงความคิดเห็น