ผอ.โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง มอบถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมชายให้แก่เด็กชายญาณเมธี วีระสุวรรณ

S__4708อาจารย์คล้ายจันทร์  จิรัชยากร ผอ.โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงเป็นประธานมอบถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมชายให้แก่เด็กชายญาณเมธี วีระสุวรรณ จากการแข่งขันเทเบิลเทนนิสกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ณ ศูนย์ฝึกเทเบิลเทนนิสโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวานิชบำรุง

ร่วมแสดงความคิดเห็น