ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ

B6สมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน อบต.แม่สา  กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ร่วมกันจัดโครงการ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”  ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพฯภาคเหนือ

ร่วมแสดงความคิดเห็น