อปท.แห่ดูงานพัฒนาการสอน ร.ร.เทศบาลลำพูน

b.6 50 เทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับเทศบาลเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยระบบ Phonemics and Phonics ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน

นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยระบบ Phonemics and Phonics ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง จ.ลำพูน โดยมี นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับ

b.7 44โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง ได้จัดการเรียนการสอนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบ ถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemics and Phonics) โดยสอนเสริมจากเนื้อหาปกติของกระทรวงการศึกษาธิการ เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถ ได้ยิน รับรู้และแยกแยะหน่วยเสียงต่างๆ ของภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถควบคุมการใช้หน่วยเสียงของบทพูด ที่ประกอบเป็นพยางค์และคำ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ กฎของโฟนิคส์ สามารถถอดรหัสเสียงและตัวอักษร นำไปสู่การอ่านและฟังภาษาอังกฤษได้โดยง่าย ซึ่งจะแตกต่างจากระบบการสอนภาษาอังกฤษแบบเดิมที่ใช้วิธีการสอนอ่านเป็นคำ

ทั้งนี้ หลังจากที่รับฟังการบรรยายเยี่ยมชมการเรียนการสอน และสาธิตการอ่านออกเสียงโดยระบบ Phonemics and Phonics แล้ว นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม กล่าวชื่นชม พร้อมนำระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของเทศบาลเมืองลำพูนไปปรับใช้กับเทศบาลเมืองพนัสนิคม ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น