ดึงเอกชนทำระบบ ประเมินคราคาที่ดิน

b.5ธนารักษ์เตรียมดึงเอกชนทำระบบประเมินราคาที่ดิน 32 ล้านแปลงทั่วประเทศ หวังทันประกาศราคาใหม่ปี 2561 เริ่มเปิดประมูลช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2560

นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการประเมินราคาที่ดินว่า กรมเตรียมจ้างบริษัทเอกชนและตั้งที่ปรึกษา เพื่อทำระบบการประเมินราคาที่ดินรายแปลง 32 ล้านแปลง ให้สอดคล้องกับกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามนโยบายรัฐบาล

โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดประมูลให้เอกชนที่สนใจพัฒนาระบบประเมินราคาที่ดินได้ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2560 ซึ่งกรมได้ประเมินว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จและมีผลเริ่มใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ช่วงต้นปี 2561

ทั้งนี้ การจ้างบริษัทเอกชนและตั้งที่ปรึกษาเพื่อทำการประเมินราคาที่ดินนั้น กรมจะมีการปรับปรุงร่างขอบเขตงาน (ทีโออาร์) ซึ่งจะเป็นการกำหนดเงื่อนไขการประกวดราคา โดยได้เชิญผู้สังเกตการณ์เข้ามาร่วมจัดทำร่างทีโออาร์ เพื่อให้ความเห็นในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะช่วยให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

“ยืนยันว่าการประเมินราคาที่ดินในครั้งนี้จะเสร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจะเป็นการทยอยดำเนินการหากมีข้อมูลเข้ามาในระบบ โดยปัจจุบันได้ทำการสำรวจราคาประเมินที่ดินเสร็จสิ้นแล้ว 12.9 ล้านแปลง” นายจักรกฤศฎิ์กล่าว
ก่อนหน้านี้ อธิบดีกรมธนารักษ์ระบุว่า ที่ผ่านมาได้ของบประมาณ จำนวน 800 ล้านบาท จากสำนักงบประมาณ เพื่อทำการประเมินราคาที่ดินรายแปลงให้ครบทั่วประเทศ 32 ล้านแปลง ให้เสร็จภายในปี 2560 จากปัจจุบันประเมินราคาที่ดินรายแปลงไปแล้ว 12.9 ล้านแปลง ส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงเขตเมืองใหญ่ทั่วประเทศ ซึ่งยังเหลือที่ดินอีก 19 ล้านแปลง ที่ราคาประเมินยังเป็นรายบล็อก แต่ต้องประเมินราคาเป็นรายแปลง
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ดำเนินการประเมินราคาที่ดินเป็นรายแปลงทั้งประเทศแล้ว กรมธนารักษ์จะประเมินราคาโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างใหม่ ซึ่งจะใช้การประเมินบนที่ดิน โดยปัจจุบันการประเมินราคาบ้านมีอยู่มากถึง 51 แบบ จะทำให้ลดลงมาเหลือ 5 แบบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น