ทีมวิจัยจากห้องวิจัยความฉลาดเชิงคำนวณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มช. ได้รับรางวัล Best Paper Award

B3ทีมวิจัยจากห้องวิจัยความฉลาดเชิงคำนวณ (Computational Intelligence Research Laboratory) คณะวิศวกรรมศาสตร์ และศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering Center) มช. ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยได้รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 500 ยูโร

ร่วมแสดงความคิดเห็น