ลำพูนปิ๊งไอเดีย ปั่นรถถีบ ออกกำลัง

สนับสนุนปั่น จักรยาน (2)
เทศบาลเมืองลำพูนปิ๊งไอเดียปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพแข็งแรงพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 18 ส.ค. 59 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน จัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อการจัดทำโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี และแถลงข่าวเปิดโครงการฯ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน กล่าวว่า เทศบาลเมืองลำพูน ได้ร่วมกับศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการศึกษาเรื่องเมืองและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ได้จัดโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้จักรยานเป็นสื่อกลางในการนำจังหวัดลำพูนไปสู่เมืองอนุรักษ์ เมืองจักรยาน โดยได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อโครงการฯ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งได้จัดการแถลงข่าว เปิดตัวโครงการฯ โดยมีการลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง เทศบาลเมืองลำพูน กับสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ และ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการการศึกษาเรื่องเมืองและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการฯ ร่วมกัน

สำหรับ โครงการเมืองปั่นได้ เมืองปันดี เป็นโครงการที่ทางเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมให้คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวได้ใช้จักรยานในการเสริมสร้างสุขภาพให้กับตัวเอง ในชีวิตประจำวัน ตามแนวยุทธสาสตร์ 3 ส โดยได้จัดสถานที่ปั่นเพื่อสุขภาพไว้ 3 ส่วน คือ 1 สวน ใช้เส้นทางสวนสุขภาพเชิงสะพานท่าขาม สวนสุขภาพกู่ช้าง สวนสุขภาพมหาวัน 2 เส้นทาง คือ เส้นทางสารภีตันยางนา (เชียงใหม่ – ลำพูน) เป็นเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว ย้อนรอยสู่เมืองเก่านครหริภุญชัย และ 3 สนาม คือสนามบินเล็กเครือสหพัฒน์ พร้อมทั้งได้มีการจัดทำ แอพพลิเคชั่น ในระบบ android ไว้ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้โหลดเส้นทางการปั่น ไว้ใช้งานอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น