ยุติธรรมร่วมใจ ปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน

DSC_0001CM DSC_0005CMสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ศูนย์ยุติธรรมท่าก๊อ และศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอแม่สรวย ร่วมจัดทำโครงการ “ยุติธรรมร่วมใจ ปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน” โดยนำผู้ถูกคุมความพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน อาสาสมัครคุมประพฤติ และประชาชน ร่วมปลูกป่าไม้ จำนวน 840 ต้น ที่ป่าชุมชนบ้านป่าเกี๊ยะ โดยมี น.ส.เสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน แก่ ท่านภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอแม่สรวย ที่มาเป็นประธานในพิธี เพื่อร่วมกันรักษาฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำ และสร้างสภาพแวดล้อมให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ดังเดิม เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ณ ป่าชุมชนบ้านป่าเกี๊ยะ ต.ท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย

DSC_0003CM DSC_0004CM DSC_0006CM

ร่วมแสดงความคิดเห็น