การประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมมอบนโยบายประจำปี และกิจกรรม NCU’s Challenge ม.นอร์ท-เชียงใหม่

B6ณรงค์  ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมมอบนโยบายประจำปี และกิจกรรม NCU’s Challenge) ของแต่ละคณะ/หน่วยงาน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น