พิธีทำบุญตักบาตรน้องใหม่ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

B2รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย สยาม กันหาลิลา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรน้องใหม่ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559  ณ สนามจตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น