เชียงใหม่จัดงานธงฟ้า ลดภาระค่าครองชีพฯ

b2 w=4.5h=5 5
นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน” ปี 2559 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนให้สามารถมีการจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้น หวังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียน

นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงานจำหน่ายสินค้าอุปโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 84 พรรษา

โดยมีกำหนดจัดงานจำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ตลาดนัดชุมชนคนเชียงใหม่ (ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่) และครั้งที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ ตลาดต้องชม “กาดชุมชนเจียงใหม่ อาหารปลอดภัย” (โครงการจริงใจ มาร์เก็ต ตำบลป่าตัน) ภายในงานพบกับสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพ ได้แก่ ข้าวสาร น้ำมันพืช ไข่ไก่ น้ำตาลทราย และสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ในราคาต่ำกว่าในราคาตลาดร้อยละ 20-40 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียน ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานกำกับดูแลพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-11 2659 ถึง 61 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว

b3 w=9h=6 3

ร่วมแสดงความคิดเห็น