มอบชุดซ้อมให้กับ สพล. เชียงใหม่ ไปแข่งขันกีฬาพลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 41

1471วัชรินทร์  ศรีวิชัย เจ้าของร้านกีฬาสปอร์ตเมทตี้ไม มอบชุดซ้อมให้กับ สพล. เชียงใหม่  ไปแข่งขัน กีฬาพลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 41 ที่ สพล. กระบี่ มี อ. บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล รับมอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น