สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

182

B5สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพชิวิตการทำงานกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน และเกษตรพันธะสัญญา ในโครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว


ร่วมแสดงความคิดเห็น