มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมและนิทรรศการด้านวิชาการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559

B2รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมและนิทรรศการด้านวิชาการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น