⚡️ PEA เขต 1 เชียงใหม่ ? จัดงาน “PEA Light for Life ใส่ใจทุกชีวิต” ✨สัมมนาลูกค้ารายใหญ่ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ??

⚡️ PEA เขต 1 เชียงใหม่ ? จัดงาน “PEA Light for Life ใส่ใจทุกชีวิต” ✨สัมมนาลูกค้ารายใหญ่ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ??

1472206412484

1472206426169

1472206424867

??วันนี้ (วันที่ 26 สิงหาคม 2559) เวลา 10.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “PEA Light for Life ใส่ใจทุกชีวิต” งานสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ใน พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ณ ห้องราชพฤกษ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ✨✨ได้รับเกียรติจาก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 พลตรีโกศล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเขต 1 นายพร้อมพงษ์ วงศ์มณีนิล และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ นางอัจฉราวรรณ ลิ้มเล็งเลิศ พร้อมด้วย ลูกค้ากลุ่มธุรกิจ-อุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ภาค เอกชน รัฐวิสาหกิจสื่อมวลชน ผู้บริหารและพนักงาน ในสังกัด PEA เขต 1 เชียงใหม่ ร่วมงานกว่า 400 ท่าน????

1472206415579

1472206420555

1472206416917

1472206431512

1472206437386

1472206429028
? โดย PEA เขต 1 เชียงใหม่ ภายใต้การนำของ นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต ได้ตระหนักถึงนโยบายการบริหารและพัฒนาที่มุ่งเน้นสู่ความเป็นองค์กรทันสมัย ยึดหลักธรรมาภิบาล ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มีมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตอบสนองยุทธศาสตร์ การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ?✨ได้จัดงาน “PEA Light for Life ใส่ใจทุกชีวิต” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี นำไปสู่ความเข้าใจ และความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ-อุตสาหกรรม เผยแพร่สื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบาย โครงการ แผนงานที่สำคัญของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตลอดจนทิศทางของเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน รวมถึงรวบรวมความต้องการ ข้อเสนอแนะของลูกค้า เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

1472206464885

1472206462218

1472206460806

1472206463595
⚡️⚡️จัดให้มีเวทีเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับผู้แทนผู้ประกอบการ ในหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชียงใหม่-ลำพูน กับแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าของ PEA” ???
ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย
⭐️ ดร. ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
⭐️ นายพรชัย จิตรนวเสถียร
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
⭐️ นายตัน ภาสกรนที ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
⭐️ นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการ PEA เขต 1 เชียงใหม่
?ดำเนินรายการโดย คุณสร้อยฟ้า โอสุคนธ์ทิพย์ พิธีกรรายการ energy update?✨

1472206434121

1472206440537

1472206442165

⚡️⚡️หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ ได้จัดให้มีการพบปะสังสรรค์ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน พร้อมรับชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน “ติ๊ก ชีโร่” ??
รายงานข่าว : โดย แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ PEA เขต 1 เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!