OTOP ช้อปช่วยชาติ..

B 3
กฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจ.เชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “OTOP ช้อปช่วยชาติ” โดยกรมพัฒนาชุมชน ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ และ เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ โดยมี นายโชคชัย แก้วป่อง พัฒนาการจ.เชียงใหม่ , นายกิตติพงษ์ สิปิยารักษ์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ต้อนรับ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น