เด็กสองแคว คว้าเหรียญทอง งานวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้

B-11.jpg
นักเรียนโรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม.34 คว้าเหรียญทองชนะเลิศระดับภาคเหนือตอนบน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียใหม่ ได้มีการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559ในการนี้ มีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในเขตภาคเหนือตอนบน
ทั้งนี้โรงเรียนสองแคววิทยาคมได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์ชื่อโครงการ Simply Air-pume ระดับมัธยมต้น ประกอบด้วย เด็กชายชญานินทร์ คำมา เด็กหญิงวิลาวรรณ แซ่เจ๊า และเด็กหญิงจารวี ไพศาลธารา โดยมีนายศรายุทธิ์ สุริยมล ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ นางตวงพร ทรายคำ ครูกลุ่มสาระต่างประเทศ นางปิ่นทอง ชุ่มใจ ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และนางสาวโสภา ประสิทธิ์ ครูกลุ่มสาระภาษาไทย เป็นผู้ควบคุมดูแลฝึกฝนกิจกรรมครั้งนี้ให้แก่นักเรียน
ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เป็นอีกความน่าชื่นชมและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน อีกทั้งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ในระดับภาคเหนือตอนบน และจะได้เป็นตัวแทนภาคไปแข่งขันต่อในระดับประเทศต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น