ร่วมด้วยช่วยกัน…

598 (Large)
นายนิมิตร ขยันผู้ใหญ่บ้านบ้านวังป้องต.เหมืองแก้วในฐานะประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ นายสุภพ พรหมมินราชเลขาฯกลุ่มจากต.หนองหาร และว่าที่ร้อยตรี บุญธรรม กันทะบุปผา ตัวแทนชาวนาต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ พร้อมชาวนาจาก3ตำบล3อำเภอร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งที่บ้านแม่เตาไห อ.สันทราย.

ร่วมแสดงความคิดเห็น