“บ้านถวาย” เปิดตัวแอฟลิเคชั่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว

18479

เมื่อช่วงบ่ายเวลา 14.00 น. วันที่ 30 ส.ค.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักงาน จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงใหม่ นายวสันต์ เดชะกัน นายกสมาคมบ้านถวาย และ นางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยว จ.ลำปาง ได้ร่วมกันจัดการแถลงข่าวการเปิดตัว แอฟลิเคชั่น ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบ้านถวาย ที่ทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (สทกจ.ชม.) ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบ้านถวาย ได้ดำเนินกิจการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวให้สะดวกขึ้น มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ประหยัด คุ้มค้า เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวด้านหัตถกรรมในกลุ่มกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยได้จัดทำแอฟลิเคชั่นเครื่องมือสมัยใหม่สำหรับ สมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นที่นิยมของกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยในการแถลงข่าววันนี้มีกลุ่มตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวและการสาธิตการใช้แอฟลิเคชั่นดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

18477

โดยทาง นายวสันต์ เดชะกัน นายกสมาคมบ้านถวาย เปิดเผยว่า แอฟลิเคชั่น ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบ้านถวาย เป็นแอฟลิเคชั่น ที่จะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้าถึงแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งความเป็นมาของการเชื่อมโยงสินค้าหัตถกรรมนั้นได้มีการดำเนินการมาแล้วนานหลายปี โดยเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยที่เชียงใหม่เป็นเมืองอุตสาหกรรม ที่มีช่างฝีมือกระจายในชุมชนต่างๆ และด้วยนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศและการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวที่ทางรัฐบาลมุ่งเน้นที่จะสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยเฉพาะมาตรการด้านการท่องเที่ยวในการชักจูงให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ โดยสร้างสิ่งจูงใจและอำนวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสุขภาพ รวมทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการรักษาเสรีภาพทางเศรษฐกิจโดยรวม และความจำเป็นในการปรับตัวโดยการเชื่อมโยงกับอนุภาคในการสร้างประโยนช์ร่วมกัน

18477

ขณะเดียวกัน บ้านถวาย ถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมสินค้าหัตถกรรม ของตกแต่งบ้าน ที่รวมอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1และของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแอฟลิเคชั่นที่ทำขึ้นนี้ก็ถือเป็นการต่อยอดบ้านถวายให้เป็นตลาด และเป็นจุดขายที่นำมาเพิ่มมูลค่า รวมทั้งส่งเสริมด้านการตลาดให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น นอกจากจะมีแอฟลิเคชั่น ของหัตถกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1แล้ว ยังมีออฟชั่นต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งเบื้องต้นในส่วนของบ้านถวายก็จัดอยู่ในแอฟลิเคชั่นดังกล่าว ซึ่งภายในแอฟลิเคชั่นจะมีให้เลือก 3 ภาษา ซึ่งเมื่อเข้าไปในแอฟลิเคชั่นแล้วนั้นจะสามารถเลือกดูข้อมูลของทั้ง 4 จังหวัดได้ อาทิ การจัดกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละจังหวัด สถานที่ตั้งและตัวสินค้า รวมทั้งช่องทางการติดต่อกับทางผู้ประกอบการในแต่ละชุมชนด้วย นอกจากนี้แล้วยังมีแผนที่เดินทาง พิกัดและที่ตั้งต่างๆ

นอกจากนี้โครงการดังกล่าวได้มีการนำมาเป็นโครงการนำร่องในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีระบบ GPS ที่ใช้ร่วมกับรถปรับอากาศสาย เชียงหม่ สนามบิน บ้านถวาย และสารภี ที่ได้มีการเปิดให้ใช้บริการไปแล้วระยะหนึ่ง ซึ่งทางสำนักงาน จ.เชียงใหม่ และทางท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้นำมาเชื่อมโยงกับ แอฟลิเคชั่น ดังกล่าว โดยต้นทางจะเริ่มตั้งแต่ขนส่งช้างเผือก แล้ววิ่งเข้ามาตัวเมืองเชียงใหม่ บริเวณสามกษัตริ และผ่านถนนคนเดิน หรือแถวบริเวณหน้าวัดพระสิงห์ฯ แล้วตีอ้อมเรียบคูเมืองมายังหมู่บ้านหัตถกรรมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ คือ หมู่บ้านศรีสุพรรณ หรือถนนวัวลาย แล้วผ่านมาถึงยังบริเวณศูนย์วัฒนธรรม และสามารถเข้าไปรับส่งผู้โดยสารได้ภายในสนามบินเชียงใหม่ เพื่อเดินทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวหรือเข้ามายังในตัวเมืองก็ได้ หลังจากนั้นก็จะมายังถนน สายเชียงใหม่ – ฮอด ก็จะพบกับหมู่บ้านหัตถกรรมอีกแห่ง คือ หมู่บ้านป่าตาล (ดินยิ้ม) ที่มีเอกลักษณ์คือเครื่องปั้นดินเผา และถัดมาอีกคือหมู่บ้านเหมืองกุงที่ผลิดเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาอีกแห่ง ก่อนจะถึงยังชุมชนหมู่บ้านถวาย ที่เป็นแหล่งรวมวินค้าหัตถกรรมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ และมีชื่อเสียงอันยาวนาน นอกจากนี้ยังมีร้านค้ากว่า 1,000 ร้านค้าให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อสินค้า อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านของการค้าขาย การท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น โฮมสเตย์ ร้านอาหาร รวมไปถึงบริษัทขนส่งภายในประเทศของหลายกลุ่มบริษัทที่สามารถจัดส่งสินค้าภายในประเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

18474

นายกสมาคมบ้านถวาย กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ที่ผ่านมา บ้านถวาย ยังเป็นจุดศูนย์กลางการส่งสินค้าไปยังประเทศจีน ที่มีบริษัทขนส่ง บริการขนส่งสินค้าไปประเทศจีนใหญ่ๆ อยู่ 4-5 บริษัทในพื้นที่ ซึ่งถือว่ามีความพร้อมในเรื่องของสินค้าและบริการต่างๆ ในพื้นที่แห่งนี้ ดังนั้นจึงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพโดดเด่นและมีคุณค่าภายในกลุ่มจังหวัดมาสร้างสรรค์เพื่อดึงดูดนักลงทุนผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ร่วมกันต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น