ตามรอยเส้นทางพระพุทธรูปไม้สักทอง ที่สร้างขึ้นโดย “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

TIM_DSC_0978เรื่องราวของการสร้างพระพุทธรูปไม้สักเก่าแก่ อายุกว่า 400 ปี “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” พระพุทธรูปที่มีความสำคัญทางวัติศาสตร์ที่ค้นหา ซึ่งปัจจุบันได้ประดิษฐานที่ “วัดบุปผาราม” ท่าแพเชียงใหม่

จากหนังสือจดหมายเหตุ ประวัติศาสตร์ชาติไทยแห่งพระนครศรีอยุธยา แต่งโดย ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร กล่าวไว้ว่า พระเจ้าเชียงใหม่(พระเมกุฎิ หรือ พระแม่กุ)ราชวงศ์มังรายองค์ที่ 15 ได้มีพระราชสาส์น ไปยังสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อขอพระองค์ช่วยยกทัพมาปราบพม่าที่รุกรานเมืองเหนือ พระองค์ได้สร้างพระพุทธรูปด้วยไม้สักไว้ 1 องค์แต่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน?
TIM_DSC_0975

200 ปี ต่อมาถือเป็นบุญญาธิการของเมืองเชียงใหม่ เจ้าน้อยมังกร ได้อาราชธนาพระพุทธรูปไม้สักจาก เมืองต๋วน ในเขตไทยใหญ่ 1 องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง 1 วาเศษ ชาวเมืองต๋วนระบุว่าเป็นพระพุทธรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงสร้างเมื่อครั้งยกทัพขับไล่พม่าออกจากประเทศไทย และชาวบ้านต้องซ่อนพระพุทธรูปไว้ เกรงพม่าจะนำไปเผา เพราะก่อนหน้านั้นถูกเผาไปแล้ว 2 องค์ เจ้าน้อยมังกรได้ใช้เกวียนบรรทุกเข้ามาเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2515 ต่อมานำไปถวายพระศรีนวล วัดเชตุพน ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (ปัจจุบันเป็นพระครูสังฆวิจารณ์ เจ้าอาวาสวัดเพลง นนทบุรี)ถึง พ.ศ.2517 พระศรีนวล ก็ถวายแก่พระมหาจำรัส ธมฺมวาที วัดบุปผาราม โดยได้กราบเรียนว่า “ท่านอาจารย์อยากได้พระพุทธรูป ไม้สักไหม?” องค์ใหญ่ที่สุด และสวยที่สุดในโลก

เมื่อท่านเจ้าคุณพระราชพุทธิญาณทราบ จึงได้สอบถามความเป็นมาและขอตั้งจิตอธิฐานถวายเป็นกุศลแด่พระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และได้กระทำพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปไม้สักมาประดิษฐาน ณ วัดบุปผาราม ต่อมา พ.ศ.2520 เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ในขณะนั้นยังไม่ได้ทรงยศเป็นสมเด็จพระสังฆราช ได้เมตตามาเยี่ยมวัด เมื่อทราบประวัติเรื่องราวของพระพุทธรูป และเจ้าอาวาสได้ขอให้เจ้าพระคุณสมเด็จฯตั้งชื่อให้พระองค์เพื่อความเป็นมงคลว่า “พระพุทธเรศร์สักชียไพรีพินาศ”
TIM_DSC_0977ภายใน “หอมณเฑียนธรรม” วัดบุปผาราม ถ.ท่าแพ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ บริเวณชั้น 2 เป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธเรศร์สักชียไพรีพินาศ” พระพุทธรูปแกะสลักจากไม้สัก(Teak)มีชื่อทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าTectona grandis สร้างขึ้นโดย “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” มีขนาดหน้าตักกว้าง 1 วาเศษ ราว 4 ศอกกว่า ในพุทธลักษณะ “ปางมารวิชัย” หรือ “ปางชนะมาร” หรือ “ปางสะดุ้งมาร” เป็นพระพุทธรูปอยู่ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาวางคว่ำลงที่พระชานุ นิ้วพระหัตถ์ชี้ลงที่พื้นธรณีในคราวที่พระองค์ทรงเอาชนะมารได้ ที่ผนังทั้ง 3 ด้าน มีด้านหลังพระพุทธรูป และด้านข้างทั้งซ้าย-ขวา มีภาพแกะสลักไม้เรื่องประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปัจจุบันองค์พระพุทธเรศร์สักชียไพรีพินาศ เป็นองค์สีขาวนวล “พระเกศา”(ผม)และ “พระกรรณ”(ใบหู)ปิดทอง “จีวร” สังฆาฏิผ้าห่มขององค์พระพุทธรูปเป็นสีเหลืองอ่อน ประทับบนฐานบัทม์ เป็นฐานบัวหน้ากระดาษคว่ำบัวหงายปิดทอง
นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวชมได้ทุกวัน วัดเปิดตั้งแต่ 08.00 น. ถึง 17.00น.
……………………………………………………………………………….
ติดต่อสอบถาม / วัดบุปผาราม 143 ถ.ท่าแพ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.0-5327-6771,0-5327-5142

ร่วมแสดงความคิดเห็น