ร่วมลงพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำ ชุมชนแม่เตาไห

2.jpg
ชาวบ้านในชุมชนแม่เตาไหและในพื้นที่เมืองแม่โจ้ร่วมกิจกรรมที่++ปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ มอบหมายให้เอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ++พร้อม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ตลอดจนผู้นำชุมชน ร่วม ลงพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำ ชุมชนแม่เตาไห เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และ การเกษตรภายในชุมชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น