มอบเงิน…

B5
ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ประธานภาค 9 สภาสังคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.พงศ์อดิเทพ ณ ลำพูนและคณะกรรมการ การจัดงานลีลาศการกุศลเพื่อเด็กกำพร้าด้อยโอกาส และติดเชื้อ HIV ในจ.เชียงใหม่ มาเยี่ยมเยือนบ้านมิตราทร พร้อมมอบรายได้จากการจัดงาน 90,000 บาท มีมาเซอร์เดเนียล เพียรกิจพงษ์ไพ รับมอบ ณ บ้านมิตราทร 167 หมู่ที่ 8 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น