สร้างแอปพิเคชั่น หนุนเที่ยวบ้านถวาย

b5 w=9h=7 4
กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจบ้านถวาย จัดกิจกรรมการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวบ้านถวาย นำเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างแอปพลิเคชัน “พินคาร์ฟ” 3 ภาษา เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว โดยบอกข้อมูลเรื่องราวความเป็นมา สินค้าที่โดดเด่น งานเทศกาลประจำปี งานอื่นๆประจำปีของบ้านถวาย สามารถโหลดได้ฟรี ทั้ง iOS และAndroid
นายพีระพล ขันตี นักศึกษาฝึกงานจากสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รายงานว่า เมื่อวันที่ผ่านมา นายวสันต์ เดชะกัน นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจบ้านถวาย ได้แถลงนโยบายกิจกรรมการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวบ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวาระแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 30/2559 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
โดย นายวสันต์ เดชะกัน นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจบ้านถวาย กล่าวต่อว่า ด้วยนโยบายของรัฐบาลเรื่องการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศละการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว รัฐบาลมุ่งเน้นที่จะสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยเฉพาะมาตรการด้านการท่องเที่ยวในการชักจูงให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวประเทศไทย โดยสร้างสิ่งจูงใจและอำนวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์โดดเด่น หรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมและความจำเป็นในการปรับตัว โดยการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคในการสร้างประโยชน์ร่วมกัน
นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจบ้านถวาย กล่าวเพิ่มเติมว่า ดังนั้นโครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดได้มาตรฐาน กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จึงมีเป้าหมายเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวที่มีเส้นทางเข้าถึงได้ มีการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเป็นที่รู้จักได้ง่าย ดังนั้นบ้านถวายจึงได้สร้างแอพพลิเคชั่นขึ้นชื่อ พินคาร์ฟ (PinCarve) ใช้ได้ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย อังกฤษ และจีน เป็นแอพพลิเคชั่นที่บอกข้อมูลเรื่องราวความเป็นมา สินค้าที่โดดเด่น งานเทศกาลประจำปี งานอื่นๆประจำปีของบ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่ บ้านทา จังหวัดลำพูน บ้านหลุก จังหวัดลำปาง และศูนย์ศิลปาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถกด (Tap) ติดต่อได้ทันที , เชื่อมโยง (Link) ไปยังฐานข้อมูลเดิม , แผนที่ และพิกัด (GPS Coordinate) เพื่อนนำทางโดยใช้ Smart Phone รวมทั้ง ผู้ใช้สามารถดูตำแหน่งของรถประจำทาง (รถตู้บ้านถวาย Taxi) สำหรับเส้นทางบ้านถวาย – สถานีช้างเผือก ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน พินคาร์ฟ (PinCarve) สามารถโหลดได้ฟรี ทั้ง iOS และAndroid ที่ App Store และ Google Play

ร่วมแสดงความคิดเห็น