ทีมนักเรียนโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

5ทีมนักเรียนโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนทั่วภาคเหนือ ในงานวันวิชาการ ปีการศึกษา 2559 จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ฝึกสอนโดย นายวิสุทธิ์ สิทธิอักษร ครูหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น