ผอ. รพ.ออกโรง ร้องศูนย์ดำรงธรรม เร่งตรวจสอบบ่อขยะบริเวณโดยรอบ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 6 ก.ย.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรัช กลิ่นบัวแย้ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในโรงพยาบาลฯได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และทางผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จากขยะที่ถูกลักลอบนำมาทิ้งไว้ด้านหลังของโรงพยาบาลฯ เป็นจำนวนมาก  ซึ่งทำให้ส่งกลิ่นเหม็นจนชาวบ้านและบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่ไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่เข้ามารักษาตัวภายในโรงพยาบาลฯ และเกรงจะเกิดเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค อีกด้วย
โดยภายในหนังสือร้องเรียนที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้ยื่นให้กับทางผู้เกี่ยวข้อง ระบุว่า “ด้วยโรงพยาบาลสันป่าตอง ได้รับความเดือดร้อนกรณีมีผู้ลักลอบนำขยะมาทิ้งในพื้นที่บ่อขยะ (ด้านหลังโรงพยาบาลสันป่าตอง) หมู่ที่ 15 บ้านหนองสะเรียม ต.ยุหว่า ทำให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ผู้มารับบริการ ผู้พักอาศัยบริเวณบ้านพักโรงพยาบาลฯ และประชา ชนบริเวณใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นบริเวณบ่อขยะดังกล่าว ซึ่งโรงพยาบาลฯพร้อมกับผู้เดือดร้อนกรณีดังกล่าว ได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงได้ดำเนินการจับ และปรับเงินแก่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างทิ้งขยะแล้ว โดยศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งปรับเงินจำนวน 1,500 บาท และคืนรถขนขยะแก่ผู้ว่าจ้างไป” S_4869107062994
“สำหรับการลักลอบทิ้งขยะขณะนี้ ผู้ว่าจ้างยังคงดำเนินการลักลอบทิ้งขยะและส่งผลกระทบเหมือนเดิม แต่ขั้นตอนในการลักลอบทิ้งขยะสลับซับซ้อนมากขึ้น มีคนดูต้นทาง มีรถปิดทางเข้า-ออกบ่อขยะ เพื่อไม่ให้รถอื่นเข้าไปยังบ่อขยะเป็นต้น โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างไม่ได้คำนึงถึงบทลงโทษของกฎหมาย ซึ่งมีบทลงโทษเพียงเล็กน้อย แต่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้รับผลประโยชน์วันละประมาณ 10,000 บาท ต่อวัน แต่การกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อส่วนรวม ผู้ว่าจ้างคำนึงแต่ประโยชน์ส่วนตัวไม่มีมโนสำนึกในจิตใจ”S_4869107067841
“โรงพยาบาลสันป่าตองและผู้ได้รับความเดือดร้อนทุกภาคส่วน ในฐานะเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อการกระทำดังกล่าว จึงขอร้องเรียนและขอความกรุณาจากศูนย์ดำรงค์ธรรม ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับโรงพยาบาลฯและประชาชนโดยส่วนรวมด้วย”S_4869107080763
อย่างไรก็ตามภายหลังการชุมนุมและยื่นหนังสือร้องเรียนในครั้งนี้ ได้มีเจ้าหน้าที่เวรประจำศูนย์ดำรงธรรม เป็นผู้เข้ารับหนังสือร้องเรียนของกลุ่มผู้ชุมนุมแล้ว พร้อมทั้งได้พูดคุยและรับฟังปัญหาที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมต้องการให้ดำเนินการแก้ไขและช่วยเหลือ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เวรประจำศูนย์ดำรงธรรมจะได้นำหนังสือร้องเรียนดังกล่าว ส่งให้กับทางศูนย์ดำรงค์ธรรมและรายงานให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทราบ ถึงปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งจะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไข ให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ได้รับความเดือดร้อนต่อไป

 

วีระศักดิ์ ปัญญาโชติ รายงานข่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น