ตานก๋วยสลากยิ่งใหญ่ ณ วัดพระธาตุช่อแฮฯ

12 13 13 12 พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เจริญพรว่า วัดพระธาตุช่อแฮฯเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจ.แพร่ และภาคเหนือ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีขาล ในปีนี้ทางวัดกำหนดจัดงานประเพณีตานก๋วยสลากขึ้น ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวภาคเหนือตอนบน ที่ยึดถือสืบเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

มีความเชื่อกันว่าวันดังกล่าวยมทูตจะปล่อยให้เปรตมารับส่วนกุศลทุกคนจึงตานก๋วยสลากของกินให้แก่เปรต และเป็นโอกาสทานไปให้ญาติที่ล่วงลับไป ถือว่ามีอานิสงส์แรง คนทำบุญสลากมักจะมีโชคลอยมา คำว่า “ก๋วย” คือชะลอม สานด้วยไม้ไผ่ แล้วบรรจุของกินของใช้ต่างๆ และยารักษาโรค ที่จำเป็น ฯลฯ พร้อมข้าว อาหารคาว หวาน และปัจจัย(เงิน) เสียบติดกับไม้ปักบนก๋วยสลากจะมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับจิตศรัทธาของแต่ละคน

พระโกศัยเจติยารักษ์ เจริญพรต่อไปว่า จุดเด่นของประเพณีตานก๋วยสลากที่วัดพระธาตุช่อแฮ คือใช้ภาชนะที่บรรจุเครื่องไทยทานใช้ ก๋วย(ชะลอม) ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต ซึ่งปัจจุบันบางแห่งได้เปลี่ยนเป็นถังน้ำบรรจุเครื่องไทยทาน และปีนี้ทางวัดได้จัดทำก๋วยสลากที่ใหญ่ที่สุดหรือก๋วยสลากยักษ์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอีกด้วย จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานประเพณีตานก๋วยสลาก ณ วันพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ในวันศุกร์ที่ 16 ก.ย.59 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป

14 515 3

ร่วมแสดงความคิดเห็น