เชิญชวนเที่ยวงาน ประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2559

3

ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ.เมืองลำพูน นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดงานประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน “หนึ่งเดียวในโลก” ประจำปี2559 ระหว่างวันที่ 14 -16 กันยายน 2559 ที่บริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

ผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน กล่าวว่า จ.ลำพูน ได้กำหนดจัดงานประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามที่มีความโดดเด่นทางวิถีชีวิต ชุมชน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนเพื่อเชื่อมโยง สู่การท่องเที่ยวของภูมิภาคและประเทศ ซึ่งประเพณีสลากภัตร ,สลากย้อม , พิธีถวายทานสลากภัตร หรือ การตานก๋วยสลาก เป็นประเพณีมีลักษณะพิเศษ คือ ให้ผู้หญิงเป็นเจ้าภาพได้เท่านั้น กุศโลบายที่สำคัญ คือ จะจัดทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพราะ สิ่งสำคัญ คือ สลากต้องมีความสวยงาม ใช้จัตุปัจจัยในการเตรียมงานมาก

2

กิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย ริ้วขบวนแห่ต้นสลากย้อมตามถนนอินทยงยศ และ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน สาธิตการประดิษฐ์ ครัวหย้อง ของใช้ชาวล้านนา , การแสดง แสงสีเสียง ทางวัฒนธรรม เกี่ยวกับ ประวัติ ความเป็นมาของ ประเพณี สลากย้อม, การประกวดต้นสลากย้อม , การแสดง ละครประกอบนาฏศิลป์ , การ ประกวดการฮ่ำกะโลง อ่านเส้นสลาก และ การประกอบพิธีถวายทานสลากภัตร

1

โดยงานเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 ตั้งแต่ เวลา 16.00 น. ที่บริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ที่ถนนสายวัฒนธรรมมี การจำหน่ายอาหาร ของใช้พื้นเมือง , การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ใน จ.ลำพูน และ การแสดงละคร ประกอบนาฏศิลป์ร่วมสมัยเรื่อง “ข้าเจ้าจะตานสลากย้อม” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา16.00 น. จะมีการแสดงดนตรีล้านนาผสมสากล บนถนนสายวัฒนธรรม จากนั้นเวลา 17.30 น. จะมีขบวนแห่ต้นสลากย้อม สูง 8 เมตร พร้อมเครื่องครัวทานแบบล้านนา เคลื่อนเข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัย และจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ จากนั้นจะมีการแสดงละครประกอบนาฏศิลป์ร่วมสมัย เรื่อง”ข้าเจ้าจะตานสลากย้อม”ส่วนในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. พุทธศาสนิกชนจะนำก๋วยสลากมาตั้งเตรียมถวาย ภายในวัดพระธาตุหริภุญชัย ซึ่งในช่วงเช้าจะมีการแสดงซอพื้นเมือง ,การประกวดการฮ่ำกะโลง และ เวลา 13.00 น. พุทธศาสนิกชน จะร่วมกันประกอบพิธีถวายทานสลากภัตร

สำหรับ ผู้สนใจที่ต้องการจะร่วมเป็นเจ้าภาพสลากย้อม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 053-510243 หรือ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร โทรศัพท์ 053-563612

ร่วมแสดงความคิดเห็น