สันทรายรุกสกัดไข้ซิกา” Big Cleaning Day “ทุกที่ ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน

s__33030190 s__33030191 s__33030192

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง นำโดย นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันจัดโครงการ “Big Cleaning Day ทุกที่ ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน” หลังจากในพื้นที่อำเภอสันทรายหลายตำบล พบผู้ติดเชื้อไว้รัสซิกา ซึ่งมียุงลายและยุงรำคาญเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน

ดังนั้นเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จึงได้ร่วมกันทำความสะอาด คว่ำกระโหลกกะลา กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง พ่นหมอกควัน แจกทรายอะเบท และแผ่นพับ เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ทุกครัวเรือน ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และรู้ถึงวิธีป้องกันโรค โดยพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ ที่จัดให้มีขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 9 ก.ย.2559 ณ ลานด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอฯ เป็นประธานในพิธี

ร่วมแสดงความคิดเห็น