ภาพบรรยากาศ…ประเพณีเดินขึ้นดอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

s_4889411326984 s_4889411021857

ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มาร่วมกิจกรรม ขึ้นดอย ประมาน 1000 คน และภาพบรรยากาศ การผูกข้อมือ และเลี้ยงน้องที่คณะเกษตรฯ ช่วงเที่ยง

s_4889114570783 s_4889114613713 s_4889114641733 s_4889114672067 s_4889114708001 s_4889114737140 s_4889114768970 s_4889114899305 s_4889114924406 s_4889114957486 s_4889114987885 s_4889115044647 s_4889115074860 s_4889115140804

24977 s__1794176 s__1794177 24978 s_4888265927866 s_4888259007255 s_4888258980507 s_4888258938372 22481 s_4888085406511 s_4888040752287

s_4887678686060 s_4887678667630 s_4887719441632s_4887611681577 s_4887611563987s_4887754847730s_4887789510682 s_4887789379624 s_4887789267284 s_4887789134277 s_4887782081973s_4887839818476 s_4887789510682 s_4887818596234 s_4887789267284s_4887864050264 s_4887870592342

s_4887873655792

s_4887864125232s_4887915838799 s_4887916317619 s_4887917142553 s_4887917634689

ร่วมแสดงความคิดเห็น