อบรม…

33
มงคล สุกใส รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่อง” คุณภาพมาตรฐานและอัตราค่าบริการ โทรคมนาคม” จัดโดย สนง.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ ที่ รร.อิมพีเรียลแม่ปิง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!