ยิ่งใหญ่อลังการ ลูกช้างขึ้นดอย 2559 “เจียงใหม่เจ็ดร้อยซาวปี๋ ลูกจ๊างฮ่วมสืบป๋าเวณี น้องปี้เตียวขึ้นดอย”

2

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมลูกช้างขึ้นดอย 2559 “เจียงใหม่เจ็ดร้อยซาวปี๋ ลูกจ๊างฮ่วมสืบป๋าเวณี น้องปี้เตียวขึ้นดอย” รวมพลังลูกช้างเชือกใหม่เดินจากมหาวิทยาลัยขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ รวมระยะทางกว่า 12 กิโลเมตร ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โผล่เซอร์ไพรส์น้องๆ นักศึกษาร่วมกิจกรรมด้วยสุดประทับใจ

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่

ที่บริเวณลานหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมลูกช้างขึ้นดอย 2559 เจียงใหม่เจ็ดร้อยซาวปี๋ ลูกจ๊างฮ่วมสืบป๋าเวณี น้องปี้เตียวขึ้นดอย โดยมีศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณาอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กว่า 20,000 คน ร่วมพิธี โดยในปีนี้มี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ศิษย์เก่าสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สิงห์ขาวรุ่น 21) ร่วมกิจกรรมด้วย บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานคึกคัก
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงรายละเอียดของประเพณีการนำน้องใหม่ไปมนัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภูมิภาค ที่เกิดจากพลังการเรียกร้องของประชาชนล้านนา โดยเฉพาะประชาชนชาวเชียงใหม่ ที่ต้องการเห็นการพัฒนาบ้านเมือง จึงได้เป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมการเรียกร้องให้เกิดมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภูมิภาค ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะครบรอบปีที่ 53 ของการเปิดทำการเรียนการสอน และได้พัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ประเทศชาติมานานกว่า 50 ปี
นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของลูกช้าง มช. ทุกคน ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำคัญที่ยิ่งใหญ่ ในครั้งนี้เราทุกคนจึงได้ร่วมใจกันเพื่อ “สืบสานตำนานการขึ้นดอย” ซึ่งเป็นกิจกรรมรับน้องที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรา เป็นการ “สืบฮีต สานฮอย” คือการทำตามจารีตและร่องรอย อันเป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี และยังเป็นการเจริญรอยตามเส้นทางที่ ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ที่ได้นำเหล่าพุทธศาสนิกชนชาวล้านนา ทำทางเพื่อสร้างทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ อันเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวล้านนามาช้านาน
การร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงสามัคคีในครั้งนี้ จึงเป็นอีกกิจกรรมที่จะร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 720 ปี ของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ของชาวล้านนาของเรา อีกทั้งยังเป็นการพิสูจน์ความรัก ความสามัคคี ของบรรดาลูกช้าง มช. ทุกคน เป็นทั้งการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัย และยังเป็นการถวายสักการะ บูชาพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกเราทุกคนอีกด้วย

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี (สิงห์ขาวรุ่น 21) ร่วมกิจกรรมด้วย
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี (สิงห์ขาวรุ่น 21) ร่วมกิจกรรมด้วย

ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาปัจจุบันในชั้นปีอื่นๆ นักศึกษาเก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมกว่า 20,000 คน
กิจกรรมลูกช้างขึ้นดอย 2559 เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ 04.30 น. ขบวนเสลี่ยงช้างแก้ว ออกเดินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะผู้อัญเชิญ เวลา 05.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และประศาสนศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์ ออกเดินจากมหาวิทยาลัย 05.30 น. นักศึกษาพร้อมเพรียงกัน ณ จุดนัดหมายแต่ละคณะ เวลา 06.00 น. เป็นช่วงพิธีเปิด โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี ประธานผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน และศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทและเปิดงาน โดยลั่นฆ้องชัย 3 ครั้ง ซึ่งถือว่าประเพณีลูกช้างขึ้นดอยนำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพได้เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ

7

จากนั้นเวลา 06.40 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและแขกผู้มีเกียรติเดินร่วมขบวนมหาวิทยาลัย และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปสักการะครูบาเจ้าศรีวิชัยเพื่อความเป็นสิริมงคล

12

เวลา 07.07 น. ขบวนผู้แทนนักศึกษาจากคณะต่างๆ ซึ่งอันเชิญเครื่องสักการะพระธาตุ และต่อด้วยขบวนนักศึกษาแต่ละคณะ เริ่มออกเดินทาง ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะการสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยทุกขบวนพร้อมใจเดินจากประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีพระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อผู้ร่วมขบวนที่บริเวณประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วเดินออกสู่ถนนห้วยแก้ว แล้วจึงมุ่งหน้าเดินทางไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ผู้ร่วมขบวนต่างพร้อมใจสวมชุดพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันงดงามของวัฒนธรรมล้านนา เมื่อถึงจุดหมายปลายทาง ณ วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ โดยนักศึกษาได้สักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ลูกช้างในกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ร่วมกัน
คุณปิยนุช-คุณประเทือง สาบคำ ผู้ปกครองของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ซึ่งมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย กล่าวถึงความรู้สึกว่า ภูมิใจ ตื่นเต้นที่ลูกชายได้เข้าร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปีนี้ ประเพณีรับน้องขึ้นดอยเป็นเหมือนสัญลักษณ์ ที่แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพวกเราชาว มช. ขอให้นักศึกษาที่เดินขึ้นดอยในวันนี้ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมของธรรมชาติด้วย
คุณเยาวดี – คุณชินดนัย รัตนมีชัย นักศึกษาเก่า รหัส 27 นักศึกษาMBA รุ่นแรก ผู้ปกครองของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ inter กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่ได้กลับมาร่วมกิจกรรมงานรับน้องขึ้นดอยของมช. เห็นลูกหลาน น้องๆรักใคร่กลมเกลียวกัน ร่วมจัดกิจกรรม เห็นผู้ใหญ่ตลอดจนศิษย์เก่าที่เห็นความสำคัญและกลับมาร่วมงานในวันนี้ ดีใจมากๆ น้องๆ ลูกหลานที่ร่วมเดินในขบวน ให้ช่วยกันดูแลเพื่อนๆ มีความเอื้ออาทรกัน ฝากถึงมหาวิทยาลัยขอให้รักษาให้มีประเพณีนี้ทุกปี ให้เป็นสัญญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราต่อไป
คุณสุรีย์ ณ เชียงใหม่ นักศึกษาเก่า รหัส 101065 กล่าวว่า เห็นงานรับน้องขึ้นดอยของ มช. เรา ในวันนี้แล้ว รู้สึกปลื้มปิติมาก สมัยที่เรียนอยู่ ประเพณีรับน้องขึ้นดอยไม่ยิ่งใหญ่ ไม่สวยงามเหมือนปัจจุบัน กิจกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงความรักสถาบันของพวกเรา ขอให้รักษาประเพณีนี้ต่อไป จะมาร่วมงานทุกปีค่ะ
คุณสุมมนา กัลกะ นักศึกษาเก่า รหัส 161254 กล่าวว่า หลังจากที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ได้กลับมาร่วมงานรับน้องขึ้นดอย ประทับใจมาก เห็นแล้วบรรยายความรู้สึกไม่ถูกเลย เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ ขอให้มหาวิทยาลัย และน้องๆนักศึกษาช่วยกันอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี อันดีงามนี้ไว้ด้วยค่ะ
ด้านน.ส อัญชลีการ์ ขันติ (น้องอันอัน) – น.ส ทิฆัมพร เด่นโยธา (น้องโน้ต ) นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
กล่าวว่า ตื่นเต้นมากค่ะ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ รู้สึกดีกับประเพณีนี้ดีมากๆเลยค่ะ
น.ส. ณัฐชลกานต์ คำกาละ (น้องด้า) คณะวิจิตรศิลป์ ชั้นปีที่ 1 กล่าวว่า ตื่นเต้นมากค่ะ ไม่คิดว่างานรับน้องขึ้นดอยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะยิ่งใหญ่ อลังการณ์ขนาดนี้ ไม่เคยเห็นมาก่อน ฝากถึงน้องนักเรียน ที่อยากเข้ามาร่วมเป็นลูกช้างให้เตรียมอ่านหนังสือ แล้วสอบให้ได้มาเป็นลูกช้าง มช. จะได้เข้ามาร่วมในงานรับน้องขึ้นดอยด้วยค่ะ
และนี่ก็คือความ ยิ่งใหญ่อลังการ ของกิจกรรมลูกช้างขึ้นดอย 2559 “เจียงใหม่เจ็ดร้อยซาวปี๋ ลูกจ๊างฮ่วมสืบป๋าเวณี น้องปี้เตียวขึ้นดอย” ในปีนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น