เปิดงานและมอบรางวัล”ยอดครูผู้มีอุดมการณ์”

b6การุณ  สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบรางวัล”ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ  ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น