ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวเครือวัลย์ แสนเมืองมา

b7ปัญญา – ดารารัตน์ แสนเมืองมา และญาติพี่น้องแสดงความยินดีกับนางสาวเครือวัลย์ แสนเมืองมา บุตรสาวที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลพระนคร เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  เทคโนโลยีบัณฑิต( เทคโนโลยีเสื้อผ้า ) ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญญบุรี ( คลองหก ) อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี

ร่วมแสดงความคิดเห็น