ผลิตภัณฑ์นมไทย เดินหน้าบุก ตลาดเมืองมังกร

b1-w14h7ก.เกษตรฯพร้อมเดินหน้าหนุนเปิดตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์นมไปจีน หลังรัฐบาลจีนให้การอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์นมจาก 7 บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมของไทย คาดจะมีปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์นมไปจีนในระยะแรก ประมาณ 700 ตัน มูลค่าประมาณ 57 ล้านบาท ชี้จีนเป็นผู้นำเข้าหลักผลิตภัณฑ์นมในทวีปเอเชียและมีปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์นมเพิ่มขึ้นทุกปี

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า รัฐบาลจีนโดยหน่วยงาน CNCA ให้การอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์นมจาก 7 บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมของไทย ได้แก่ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด (EST. 196), บริษัท แดรี่พลัส จำกัด (EST. 168), บริษัท เคซีจี คอปอเรชั่น จำกัด (EST. 248), บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด (EST. 253), บริษัท เอบิโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด (EST. 216), บริษัทแมรี่แอนแดรี่ โปรดักส์ จำกัด (EST. 226) และบริษัท ฟูดเทค โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (EST. 251) ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์นมไปจีนในระยะแรก ประมาณ 700 ตัน มูลค่าประมาณ 57 ล้านบาท เนื่องจากพึ่งเริ่มเปิดตลาด และมีแนวโน้มปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศจีนเป็นผู้นำเข้าหลักผลิตภัณฑ์นมในทวีปเอเชียและ มีปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์นมเพิ่มขึ้นทุกปี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวอีกว่า สำหรับผลิตภัณฑ์นมที่จีนอนุญาตนำเข้า ได้แก่ นมสดสเตอริไรซ์ นมข้นจืด นมข้นหวาน นมข้นอื่น ๆ ไขมันนม นมเปรี้ยว ครีม ชีส เนย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์นมของไทยเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีตลาดส่งออกหลักได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม เป็นต้น ซึ่งในปี 2558 ประเทศไทยส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นมปริมาณ 205,609 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.28 หมื่นล้านบาท อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงในใบรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์นมส่งออกจากไทยจีนนั้น วัตถุดิบนมที่ใช้ต้องเป็นวัตถุดิบนำเข้าจากประเทศที่ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น