ม.นอร์ท- เชียงใหม่ จัดใหญ่ รำลึกวันสถาปนาฯ ครั้งที่ 16

12 13

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัดพิธีรำลึกวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16 “NCU World Excellence” พร้อมจัดงานแสดงความยินดีกับนักกีฬายกน้ำหนักเหรียญเงินกีฬาโอลิมปิก RIO 2016 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ภายในงานได้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 19 รูป พิธีการทางศาสนา กิจกรรมนักศึกษา ร้องเพลงมาร์ช บูมมหาวิทยาลัย เวลา 09.30 น. มีพิธีมอบแว่นสายตาให้กับประชาชนที่มาร่วมในงาน ซึ่งสนับสนุนโดยบริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด จากนั้นเป็นพิธีมอบทุนการศึกษา นักเรียนดีเด่นแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พิธีมอบทุนการศึกษา นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดยด้านล่างของอาคารได้มีกิจกรรมการบริจาคโลหิต ตรวจวัดสายตาผู้สูงอายุด้วย

ต่อมาเวลา 10.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้มอบรางวัลประกวดภาพถ่ายพญาอินทรีย์แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบโดย ศาสตราจารย์ ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2540 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) ศิลปินดีเด่นแห่งด้านจิตกรรมและสื่อผสมร่วมสมัยของไทยที่ได้รับการยกย่องทั้งไทยและต่างประเทศ

11 10โดยในการแข่งขันนี้ได้มีการแข่งขัน 2 ประเภท คือ 1.ประเภทบุคคลทั่วไป รางวัลชนะเลิศ : มองอย่างพญาอินทรี (ผลงานของ ก่อเกียรติ จำปา) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เคียงคู่ฟ้าพญาอินทรี (ผลงานของ สุทัศน์ ฟองมูล) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : 4 พญาอินทรี (ผลงานของ ปารมี ธรรมนิตกิจ) รางวัลชมเชย : พญาอินทรี (ผลงานของ อภิสิทธ์ วิไลจิตต์) รางวัลชมเชย : พญาอินทรีเกรียงไกรดุจแสงอาทิตย์ (ผลงานของ บัณทูร ชุ่มเย็น)
2.ประเภทนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ รางวัลชนะเลิศ : มองดั่งพญาอินทรี (ผลงานของ นิติธรรม ไชยสังข์) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : อินทรีผงาดฟ้า (ผลงานของ รัตนาภรณ์ ตุ้ยคำ) รางวัลชมเชย : ตั้งตระหง่าน (ผลงานของ บดินทร์ แขไข)

ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมฯ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬายกน้ำหนักหญิง เหรียญเงินกีฬาเหรียญเงินโอลิมปิก Rio 2016 “แต้ว” นางสาวพิมศิริ ศิริแก้ว ศิษย์เก่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย โดยนางสาวพิมศิริ ได้ประทับลายนิ้วมือเพื่อเข้าหอเกียรติยศของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จากนั้นได้ย้อนวันวานกับ ร้อยเอกหญิงประภาวดี เจิรญรัตนธารากูล (เก๋) อดีตนักกีฬายกน้ำหนักเหรียญทองกีฬาโลลิมปิก 2008 ที่กรุงปักกิ่ง ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ด้วยบรรยากาศที่สนุกสนานอบอุ่นตลอดทั้งงาน

9 8 7

ร่วมแสดงความคิดเห็น