รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ…

b9
โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ คุณชาญาพร สุวรรณจันทร์ ที่ได้รับใบประกาศ และ Gift Voucher เพื่อเป็นรางวัล และเป็นกำลังใจ ให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดี ขยันขันแข็ง และขอให้คงความดีแบบนี้เสมอต้นเสมอปลาย โดยมี นายขจรเจต บุตรตะหล้า ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ มอบประกาศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น