เยี่ยมชมศึกษาวิถีไทยยอง

6-jpg
ทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ,จสอ.เรวัฒน์ กันทาทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านหนองเงือก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนและคณะ ให้การต้อนรับดวงพร รอดพยาธิ์ คณะอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ที่มาดูงานภายในหมู่บ้านหนองเงือกเพื่อศึกษา กรรมวิธีการทอผ้าฝ้ายทอมือบ้านหนองเงือก และเยี่ยมชมศึกษาวิถีไทยยอง ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ ของคนในพื้นที่อีกด้วย ณ บ้านเหนองเงือก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น