“วัดมิ่งเมือง” เชิญร่วม งานบุญใหญ่มหากุศล

9-47

บรรยากาศภายในวัดมิ่งเมือง อ.เมือง จ.น่าน มีพระอุโบสถสีขาวแห่งแรกของภาคเหนือ และศาลหลักเมืองตั้งอยู่ ซึ่งมีลวดลายประติมากรรมปูนปั้นอันวิจิตรงดงาม ที่รังสรรค์โดยตระกูลช่าง(สล่า)เชียงแสน สืบทอดกันมาแต่โบราณกาล ถึงกับถูกยกให้เป็นวัดต้นแบบให้กับวัดที่โด่งดังในยุคนี้
พระสุนทรมุนี (หลวงพ่อเสน่ห์) รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง เจริญพรว่า วัดมิ่งเมืองพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดมิ่งเมืองและคณะศรัทธาชุมชนบ้านมิ่งเมือง จะได้ดำเนินการบูรณะอุโบสถล้านนาของวัด ซึ่งเป็นอุโบสถที่มีช่อฟ้าบนหลังคาเป็นประติมากรรมปูนปั้น รูปนกหัสดีลิงค์ สัตว์ในวรรรคดีไทยที่มีตัวเป็นนกหัวเป็นช้างและพระอุโบสถประติมากรรมปูนปั้นรูปเทพชุมนุมมากที่สุดเพียงหลังเดียวในจังหวัดน่าน ในการบูรณะซ่อมแซมลวดลายประติมากรรมปูนปั้นที่ชำรุดเสียหายและเปลี่ยน กระเบื้องหลังคาพระอุโบสถเป็นกระเบื้องสีขาวทั้งหมดจะต้องใช้ทุนทรัพย์เป็นจำนวนมาก
ทางคณะดำเนินงาน จึงได้กำหนดจัดงานบุญขึ้น ในวันที่ 29 ตุลาคม 2559 พร้อมเชิญชวนศรัทธาสาธุชนร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 089-435-1269

ร่วมแสดงความคิดเห็น